วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

รวมงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

งานวิจัยต้นแบบ
เพิ่มเติม ที่  http://v2ushop.lnwshop.com/MORE :
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :   http://v2ushop.lnwshop.com/