วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับรางวัล กระทรวงวิทย์

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ วิจัย ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2556


More visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :   http://v2ushop.lnwshop.com/
ฺBlog : http://mitr-9.blogspot.com/

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับรางวัลวิจัยดีเยี่ยม

รับรางวัลวิจัยฯ นวัตกรรม ดีเยี่ยม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
(ประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในทางการแพทย์และสาธารณสุข) ประจำปี 2556

(1) รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยนวัตกรรม
(2) รางวัลดีเยี่ยม ประเภทสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม วิจัย

More visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

รางวัล วิัจัยด้าน Artificial Intelligence

รับรางวัล วิจัยด้าน Artificial Intelligence


More visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549

เซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว

Film motion sensor


More visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ MERIT AWARD ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2013.More visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

RFID Server and LAMP

ชุดพัฒนา สำหรับ ไอที โปรแกรมเมอร์, Developers, และ Engineers ที่ต้องการพัฒนางานทางด้าน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม , อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ ,และการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ close loop controller , etc. 
http://v2ushop.lnwshop.com/  
สำหรับ โปรแกรมเมอร์ ที่ต้องการพัฒนางานทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ต้อง Android กับ LAMP : Linux +Apache+ MySQL+ Python ได้ถูกมาเป็น complement สำหรับงานด้านระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม ที่จับต้องได้ .......June 2013 , R F I D plant: 2nd ปรับค่า New configure ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยให้ compatible กับ interrogator station จำนวน 10 สถานี และ รองรับ Active tag , Semi-active tagMore visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์

- ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ทางด้าน วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วย (Rehabilitation Engineering) โดยการประยุกต์ระบบฝังตัว(Applied with the Embedded System) ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic & Computer Engineering ) เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ต้นแบบที่ใช้ในการเข้าประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในงานนี้More visit:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549