วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ระบบวัดและประเมินผลพลังงานทดแทน , Measurement and Evaluation system of Renewable energy. 2014.งานวิจัยต้นแบบ 2550-2557


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบชิ้นงานในระบบงานอุตสาหกรรม RFID


ชื่อผลงานวิจัย ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย ระบบประเมินพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานขนาดเล็กชื่อผลงานวิจัย ระบบทดสอบคุณภาพของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB


ชื่อผลงานวิจัย ระบบควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมประสานโลหะแผ่นในโรงงานอุตสาหกรรม


ชื่อผลงานวิจัย เครื่องแสดงปริมาณการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง

Contacts:
เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
NERAMITR CHIRAKANPHAISARN
รายละเอียดเพิ่มเติม [CV]
EMAIL : MIT9BKK@GMAIL.COM
PHONE : 081 425 2549
FACEBOOK :  https://www.facebook.com/mr.neramitr
WEBSITE :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Electrical and Computer Engineering Research (ECER), Dec 2017

นาย เนรมิธ   จิรกาญจน์ไพศาล, ประวัติย่อ NERAMITR CHIRAKANPHAISARN, CV Researches in 2009-2017 :: Research 2017 :: [Updated on December...