วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Research

----------------------------------------------------------------------------------
Domain of Research is Computing Machinery in 2013 :
+ Embedded system
+ Electronic circuit design
+ Control engineering system

----------------------------------------------------------------------------------